72204c_87f6af0cefeb42feaa1251764c93760c_mv2.jpeg

          ਵਾਰੰਟੀ

 

 • ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰ/ਵਿਲਡਰ ਲਈ ਹੈ।

 • ਜੇਕਰ ਮੱਧਯੁਗੀ ਉਤਪਾਦ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੰਟੀ ਸਕ੍ਰੋਲ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ (15) ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 • ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਬਰ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਅਸਲ ਵਾਹਕ/ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਦਲੀ ਆਈਟਮ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ।

 • ਮੱਧਯੁਗੀ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ "ਆਮ ਸਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ" ਵਿੱਚ ਚੀਰਦਾ ਹੈ, ਮੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਧਾਰਣ ਸਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ "ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।" ਇਸ ਵਾਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਣ ਪਹਿਨਣ, ਅਣਗਹਿਲੀ, ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ, ਗਲਤ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਆਮ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼, ਭੁਚਾਲਾਂ, ਡੈਮੀਗੌਡਸ, ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 • ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ "ਆਮ ਸਵਾਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ" ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੱਧਯੁਗੀ ਕਿਸੇ ਖਰਾਬ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਾਜਬਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੁਕਵਾਂ ਬਦਲ ਹੈ। ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਇਸ ਵਾਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 • ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਧਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ (ਇੱਕ ਹੈਂਡਲਬਾਰ ਪਕੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਫੋਰਕ ਸਟੀਅਰਰ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣਾ) ਵਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਾਈਕਲ ਮਕੈਨਿਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 • ਕਹੀ ਗਈ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ(ਉਤਪਾਦਾਂ) ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਮੱਧਯੁਗੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਵਾਰੰਟੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਵਿਖੇ, ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

 

ਆਟਰਮਾਰਕੇਟ ਫਰੇਮ, ਫੋਰਕ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲਬਾਰ

ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਣੇ ਮੱਧਯੁਗੀ ਫਰੇਮਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ (3) ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਫਰੇਮਾਂ, ਕਾਂਟੇ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸ, ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਹ (30) ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ। ਬਰੇਕਾਂ, ਚੀਰ ਅਤੇ ਮੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ
ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸ, ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸ, ਬਰੇਕ ਅਤੇ ਚੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਦਾਂ (14) ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ।

ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ ਪਾਰਟਸ
ਸਿਰਫ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤ (7) ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ, ਸੀਟਾਂ, ਖੰਭਿਆਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਡਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੱਬ ਗਾਰਡ ਵਰਗੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਆਈਟਮਾਂ ਸੀਮਤ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਾਰਾਂ, ਟੁੱਟਣ, ਚੀਰ, ਹੰਝੂਆਂ ਜਾਂ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਢੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

 

ਲਿਬਾਸ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ
ਸਿਰਫ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸ ਅਤੇ ਗਲਤ ਛਾਪਾਂ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤ(7) ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ।

 

ਨੋਟ ਕਰੋ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਦਾਂ (14) ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਨੁਕਸ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਰੰਟੀ ਜੋ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਚੇਤਾਵਨੀ
ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮੱਗਰੀ, ਲੋਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸਾਈਕਲ ਮਕੈਨਿਕ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਈਕਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇਰਾਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੱਧਯੁਗੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੱਥੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਨੁਕਸਦਾਰ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

 

ਯੂਐਸਏ ਵਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

 1. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਧਯੁਗੀ ਉਤਪਾਦ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਰੰਟੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ  www.medievalbikes.com/contact.

 2. ਵਾਰੰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ: ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਈਮੇਲ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਨੁਕਸਦਾਰ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ।

 3. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਵਾਰੰਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਰੰਟੀ ਵਿਭਾਗ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਵਾਰੰਟੀ (CW#) ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।

 4. ਮੱਧਕਾਲੀ ਵਾਰੰਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ CW# ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨੁਕਸ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਮੱਧਯੁਗੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਪਸੀ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ CW# ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 5. ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨੁਕਸਦਾਰ ਜਾਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਉਤਪਾਦ ਮੁਰੰਮਤ, ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਂ ਮੱਧਯੁਗੀ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਹੀ ਰੰਗ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

 1. ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ; ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਵਿਤਰਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।